ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยะมหาราชที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา​ ๘.๐๐ น.​ นายสุขเกษม โง้วสกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจะเกร็ง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยะมหาราชที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี​นายชรัส...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๗.๓๐ น. นายสุขเกษม โง้วสกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจะเกร็ง พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายบังคม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส...

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดศรัทธาธรรม

วัดศรัทธาธรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดมอญ" สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2341 ด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา ของชาวมอญประมาณ 12 ครอบครัวที่หนีสงครามกลางเมืองในพม่าเข้ามาพึงความร่มเย็นของแผ่นดินไทย

ประกาศประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้เพื่อชาวบางจะเกร็ง

คู่มือประชาชน

สินค้า OTOP

กาละแม – รามัญ